Giriş için tıklayınız.
Sitedeki kullanıcı sayısı: 151
Öğrenciler (Students)  › Staj Değişimi
Staj Değişimi

01.06.2016 http://erasmusintern.org/ adresinden ESN'in bir girişimi olan staj olanakları arama portalına göz atabilirsiniz.
----


2016-2017 Akademik Yılını takip eden yazda ve ertesinde Erasmus+ Staj Değişim Programından yararlanmak için ekli dokümanlardaki yönergeyi izleyiniz.

 Başvuru Takvimi

Başvuru Tarihi

Başvurulan Bütçe Yılı

Staj Yapılabilecek Tarih Aralığı

Asil Aday Öğrenci İlan Tarihi

Hibelendirilecek Öğrenci Kotası

3-12 Nisan 2017

2016-2017

17 Nisan-30 Eylül 2017

14 Nisan 2017

23

17-26 Nisan 2017

2017-2018 ilk ilan

1 Haziran 2017- 30 Eylül 2018

28 Nisan 2017

8

Nisan'ın 1. haftası 2018

2017-2018 ikinci ilan

1 Haziran 2017- 30 Eylül 2018

Nisan'ın 2. Haftası 2018

belirsiz

Nisan'ın 3. haftası 2018

2018-2019 ilk ilan

1 Haziran 2018- 30 Eylül 2019

Nisan'ın 4. Haftası

2018

belirsiz


Please check the documents below to see the application process of traineeship exchange in the framework of Erasmus + during the upcoming summer, at the end of 2016-2017 academic year and in the following months.

Application Calendar

Application Period

Budget Applied for

Interval to perform internship

Announcement of the selected students

Quota to be granted

3-12 April 2017

2016-2017

17 April -30 September 2017

14 April 2017

23

17-26 April 2017

2017-2018 first call

1 June 2017- 30 September2018

28 April 2017

8

1st week of April 2018

2017-2018 second call

1 June 2017- 30 September2018

2nd week of April 2018

Not determined yet

3rd week of April 2018

2018-2019 first call

1 June 2018- 30 September 2019

4th week of April 2018

Not determined yet


 

  Belgeler   

2014-2015 yerleştirme
Instruction for traineeship mobility
2016-2017 Erasmus Traineeship Application
2017-2018 Erasmus Traineeship Application
Staj başvurusu için açıklama
2016-2017 Staj Değişimi Başvuru Süreci
2017-2018 Staj Değişimi Başvuru Süreci
2015-2016 yerleştirme